Adalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez

II. kötet, 3. évfolyam, 1-11. szám

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Ambrózy Nándor: Pálóczy Antal "prezentá"-ja 1526-ból. 116. .;
Andorka Sándor: Barkó vára, 346. .;
Bihary Emil: Farsangi szokások a Kárpátaljai oroszoknál, 25. ., 59. , 93. ., 124. ., 156. .; Doby Antal: Bazta eltünt községről 87. ., A székhelyi Mailáth- család nemzedékrendi táblázatai I - IV. 128. ., 129. , Rákóczy Zsigmond fejedelem végrendelete 148. , Szent- Iványi Jánosnak egy záloglevele 185. ;
Dobos Kálmán: Fekete Jánosné folyamodása II. Rákóczy Ferenchez 145. .;
Dongó Gy. Géza: T. olvasóinkhoz 1. ., Thököly Imrének egy levele vármegyénkhez 31. ., Apafi Mihály fejedelemnek egy levele a zempléniekhez 31. ., Előintés. Kazinczy Ferenctől 33. ., Az 1790- iki banderisták zászlaja 53. ., Báthori Zsófia fejedelmének egy adománylevele 62. ., Régi vármegyék (könyvismertetés) 96.., Adatok a vásárhelyi, lazonyi, csebi, és a butkai ref. eklézsiák történetéhez 117. ., Bírói egyezséglevél jóbágy ügyében 1628-ból 122. ., Régi pénznemek táblázata 153., A Bocskay István fejedelem temetésére szóló meghívó 1607-ből 220. ., Szirmay Antal irodalmi műveinek jegyzéke 221.., 255. ., 292. ., Bethlen Gábor fejedelemnek egy parancsa a zempléniekhez 252. ., Gróf Sztáray Mihályrul 256. ., 293. ., 325. ., Katalin özvegy fejedelmének egy levélkéje 1631-ből 289. ., Történeti jegyzetek Zemplén- vármegyéről 302. ., Adatok a homonnai ev. ref. egyház történetéhez 319.., A zempléni hajdu- hadnagyságok történetéhez 322. ., Ferdinánd kir. herceg zempléni látogatása 356. o., A szerkesztő póstája 32. ., 63. ., 96. ., 128. ., 160. ., 194. ., 225. ., 239. ., 295. ., 328. ., 364. ., Tartalommutató I- III, Tárgymutató III- XIV., Hibaigazítás 32. ., 64. ., 95. ., 128. ., Értelemzavaró sajtóhibák kiigazítása XII- XIII.
Fábián István: „Kupony” eltűnt helységről 110.., A váradi Stépán- család nemes levele 219. ., A nagyváradi Stépán- család ujabb cimeres levele 354. .;
Fischer Ármin: A Messzilátó (néprege) 191. .;
Fodor Jenő: Hegyaljai városok statutumai 21. ., 47. ., 92. ., 121. o., 155. , 190. ., 215. ., A sárospataki rk. temető keletkezéséről 292. .,
Haraszthy Miklós: Ali pasa levele Homonnay Györgyhöz 1616- ból 214.., Szinán pasa levele István királyhoz 1605- ből 288.., Musztafa pasa levele Homonnay Jánoshoz 318. .;
Horváth K. Vince: Mit jelent a „székely” nevezet? 211. ., 246. ., 276. ., Sátoralja- Ujhely legrégibb szabadalom levelei 284. ., 315. .;
Hubay Kálmán: Tarczal- város törvényei 48. ., 91. ., 119. ., 154. ., 217. ., Tarczal város oltalomlevele 1684-ből 350..;
Kapás L. Aurél: Történeti jegyzetek Zemplén- vármegyéről 8. ., 36. ., 70. ., 102. ., 140. ., 172. ., 188. ., 201. ., 236. ., 268. ., 335. .;
Karsa Ferenc: Szirmay András naplója 10. ., 50. ., 75. ., 108. ., 141. ., 174. ., 238. ., 270. ., 304. ., 337. ., - Egyet jelent-e a "soltész" meg a "Schultheisz?" 43..- Még egyszer Kazinczy Ferenc és a "Vater Unser" 78. - Egy 'Sennyey gróf 151. - Miklovics Julianna-Berhelyi Imréné levele. 158. ., 203. .;
Komáromy András: A tolcsvai Bónis-család őseiről 66. ., 97. ., 134. ., 165. ., 195. ., 227.
Kossuth János: Volt-e a Sátorhegyen vár? 344. .;
Knopfler Sándor: A Käsztenbaum-iskola története 248. ., 280. , 313. ., 349. .;
Lojda József: Adatok a Zemplén-megyei br. 'Sennyey-család történetéhez 17. ., 40. ., 81. ., 103. ., 176. ., 205. ., 240. ., 272. ., 307. ., 341. .; - A Sennyey család nemzedékrendi táblázata 160,161
Matolai Etele: Zemplén-vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése 5. ., 34. , 68. ., 100. ., 137. ., 169. o., 198. o., 234. o., 264. o., 300. o., 333. o.;
Matolay Béla: levél a szerkesztőhöz 259. .;
Majzik Kovács János: Egy irat a török- magyar időkből 254. .;
Mitrovics Gyula: Egy pár adat S. A. Ujhely történetéhez 3. .;
Molnár János: A sárospataki krónikából 342. ., 352. .;
Paszlavszky Sándor: Néhány vonás Szerencs város történetéből 230. ., 261. ., 297. ., 329. .;
Péter Mihály: Egy huszita emlék K.- Azarban182. ., A karcsi kuruc diófa 361. .;
Polyánszky Gyula: A görög katolikusok Zemplén- vármegyében 14. ., 56. ., 85. ., 112. ., 144. ., 180. o, 209.., 243., 278. , 310. .;
Réthy Pál: „Kalizér” szónyomozása és Patakvár 161. ., Patakvár 1291-1321 közt. 222. .;
Szerdahelyi István: Egy adat Csicsva vára történetéhez 185. ., Báthory Zsófia adomány-levele 1669-ből 291. . Oltalomlevél Bethlen Péter számára1641-ből 321. ;
Székely József: Kazinczy Ferenc és a „Vater Unser” 22. Ad vocem: s.-pataki rk. temető 363. .
Szilágyi István: Báthory Zsófia levele 1660- ból 89. ., Zrinyi Ilona levele 1681-ből 89.., Két konvenciós levél 150. .;
Thaly Kálmán: Sztropkó vára a kuruc- világban 129. , Sztropkó vára kapitulációja 146. .;
Ujlaki István: Pataki birák imádsága törvénykezés előtt 1683-ból 30. .;
Unghváry Ede: Adatok Sztropkó mezőváros és várának történetéhez 12. ., 38. ., 72. ., 114. ., Gersei Pethő Ferencnek és testvéreinek egy adománylevelük 1686-ból 152. ., Melyik a Kossuth Lajos szülőháza? 253. .;
Vasskó József: A lomniczai harang 359. .;
Wetterschneider Miksa: Egy oltalomlevel Carafa tábornoktól 215...
Képek:
Az 1790-iki banderisták zászlaja 53. ., 54..;
A Bónis cimer 160..;
A karcsi ev. ref. templom 265. .;
A barkói várrom 347. ..
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Zemplén Könyvnyomtató Intézet
közreműködő Dongó Gyárfás Géza / szerk.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
dátum 1897-01-01
időbeli vonatkozás 1897
Jellemzők
hordozó papír
méret 392 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
forrás www.rfmlib.hu