Adalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez

V. kötet 6. évfolyam 1-11. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Berecz Károly id.: Valami az Ompodról, környékéről és régészetről 2.;
Berecz Károly ifj.: Ős embernyomok a kis-azari hegyek lábainál 129. 293.;
Doby Antal: A szalai és tavarnai Barkóczy-család (gróf, báró és nemes) nemzedékrendi táblázata 160. 192. 224., Sepsi Laczkó Máté krónikájából 207.;
Dongó Gy. Géza: Zemplén-vármegye történeti földrajza 4. 34. 70. 99. 131. 163. 194. 229. 295. 324., Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről 10. 39. 75. 135. 169. 198. 234. 264. 298. 327., Sáros-Nagy-Patak régi jegyzőkönyveiből 25. 53. 92. 119. 154., Nekrolog Paszlovszky Sándorról 29., A császár utazása Zemplénben 31. 94., Zemplén-vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése 100. 262. 296., A tarczali „Szarvas” szőlő történetéhez 121., Rákóczi- (vagy Zrinyi?) kincsek 122. 157. 184., Fenyegető levél a husszitáktól 123., Ferenc király birtok-adományozó levele Szirmay Antalnak 209., Zemplén-vármegye a forradalom után 251. 285. 316. 345., Adatok Szirmay Antal, a történetíró, családtörténetéhez 276. Egy határjáró osztálylevél 1337-ből 309. 338., Zemplén Rendei Mészáros br. generális ellen 311., Az 1831-iki parasztlázadás történetéhez 315. 342., A „bodrogközi püspök” 317., Egy birtokátírói levél 1657-ből 342., Irodalom 28. 57. 58. 94. 124. 186. 216. 279. 280. 281., Hibaigazítások 62. 256., A szerkesztő póstája 31. 63. 95. 127. 160. 190. 222. 255. 287. 318. 351.;
Dókus Gyula: T. olvasóinkhoz 1., A Pallas Nagy Lexikona 185., Árpádkori sirleletek Zemplén-vármegyében 225. 257. 289. 321.
; Fischer Ármin: Árpádkori pergamenek 277., Sátorvára 347.;
Fodor Jenő: Egy adat az 1831-iki kolera történetéhez 28., Sátor-Nagy-Patak főbirái 1572-től máig 27. 56. 93.;
Hampel József dr.: A szent-istván-baksai halom ásatása 32. 65., Obszidián eszközök a Bodrog környékén 97.;
Hubay Kálmán: Babotsay Izsák, Tarczal város nótáriusának naplója 13. 42. 77. 104. 138. 171. 201. 237. 267. 303. 329., Király rendelet Rákóczi József hg. ellen 23., Tarczal város szabadalomlevele 1638-ból 244.;
Karsa Ferenc: Szirmay András naplója 16. 44. 79. 142. 173. 203. 239. 269. 304. 331.;
Kemény Lajos ifj.: Adalék Szirmay Antal életrajzához 150. 179.;
Kovács ev. János: Sátoralja-Újhely Minervája 187. 217.;
Kussinszky Árnold dr.: Az 1831-iki parasztlázadás Zemplénben 231. 248. 273.;
Lojda József: A br. ’Sennyey család levelestárából 19. 47. 85. 115. 151. 183. 211. 246., Adatok a sárospataki ref. kollegium történetéhez 177. 205. 243. 272. 307., Adatok páczini kastély történetéhez 334.;
Matolay Béla: Megjegyzések 69.;
Matolai Etele: Zemplén-vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése 7. 37. 73. 134. 165. 196. 232. 325., Tarczal város oltalomlevele 1598-ból 21. 49. 87., Zombory Hasznos Péter nemességlevele 89. 117., Tarczal város szabadalomlevele 1638-ból 244.;
Péter Mihály: A kis-azari ős agyagedénylelet 161, Második ős agyagedény-lelet Kis-Azarban 193.;
Takáts Sándor dr.: A Hommonay-Drugeth család romlása 125. 158.;
Thaly Kálmán dr.: Bezerédy Imre kuruc brigadéros sírköve Sáros-patakon 58.;
Székely Imre: Levél a szerkesztőhöz 67.;
Szilágyi Károly: Egy öröklevél 1612-ből 181., Ukkon-pohár, Tudomány-pohár 282.;
Szinyei Gerzson: A sárospataki ev. ref. főiskola rövid története 82. 110. 146.;
Unghváry Ede: Rafajócz község vázlatos története 335.;
Wiczmándy Ödön: Levél a szerkesztőhöz 259.
Képes mellékletek:
A 83. lapon: A s-pataki ev. ref. főiskola, A sárospataki ó iskolaépület I. II. A 111 és 113. lapon, A sárospataki főiskolának udvari új épülete. A 148. lapon, Árpádkori sirleletek Zemplén-vármegyében A. 323. lapon.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Zemplén könyvnyomtató
közreműködő Dongó Gy. Géza
Tér- és időbeli vonatkozás
létrehozás dátuma 1900-01-01
időbeli vonatkozás 1900
Jellemzők
hordozó papír
méret 379 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Intézet
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár