Adalékok Zemplén-vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez

IV. kötet, 5. évfolyam 1-11. szám

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Bajusz József id.: Hogy fogtam el Belosits őrnagy urat? 154. 188., A zempléni ”Szegény-legény-társulat.” 282.;
Becske Bálint: Kazinczy Ferenc utolsó levele. (Az 1831-iki koleráról és napszabadságról.) 314.;
Beke Lajos dr.: A zempléni nemzetőrség. 48. 81. 108. 142. 173. 204. 236.;
Berecz Károly: Var-János-tó (Néprege) 249.;
Czakó Ignác: Táblázat a Zemplén-vármegyében lévő hegycsucsok magasságairól. 4. 35. 68.;
Csák Károly dr.: Fogtam törököt. 217.;
Csánky Dezső dr.: Zempléni birtokviszonyok és birtokosok a Hunyadyak korában. 161. 193. 225. 257. 289. 323.;
Doby Antal: A moldvaországi vajdáné magyar levele 1661-ből. 151., A Doby-család cimereslevelei 242. 277.;
Dongó Gy. Géza: Zemplén-vármegye történelmi földrajza 2. 33. 65., Zemplén főispánjainak sorrendje 13., Adatok O.-Liszka XIII. századbeli helyrajzához 24., Telekessy István egri püspök levele 58., Adalék N.-mihály és Topolyán község helyrajzához 59. 90. 120., Mád mezőváros történetéhez 124., Adalék Tót-Mihály Egyházas- és Fel-Sztára helyrajzához 149., Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről 169. 200. 232. 263. 294. 328., Adalék: Visk, Borócz (Böröcz?), Győrke és Petrócz helyrajzához 182. 211., A Payzsoss- és rokoncsaládok levelesládájából 184. 213. 245. 278, Három konvencionális levél a XVII. századból 217., N.-Mihály vára és a n.-mihályi kuriák a XV. században 247., Korcsma-rendtartás Tolcsván 1680-ból. 279., Pelejtei András mester végrendelete 1383-ból. 337., S.-Nagy-Patak régi jegyzőkönyveiből 346., Svarcgelb-bál a vármegyeházán 1850-ben, Irodalom 63. 281., Könyvismertetés 157., A szerkesztő póstája 32. 63. 95. 127. 158. 192. 222. 254. 288. 319. 351., Hibaigazítás 96. 157. 222., Értelemzavaró sajtóhibák az „Akk.” 1899- 1-11. füzeteiben, Tartalom-Név- és Tárgymutató az „Adalékok” V. évfolyamához;
Fodor Jenő: Adatok az 1739. évi pestis történetéhez 24., Egy érdekes jelentés a Bach-korszakból 252., A sárospataki tanítómesterek fizetése 1799-ben 313.;
Hubay Kálmán: Tarczal város szabadalom-levelei 309., Tarczal város 1848 és 49-ben 316. 347.;
Hudra János: A piaristák Zemplén-vármegyében 21. 54. 86. 114. 147. 179. 209. 241.;
Kapás L Aurél: Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről. 12. 43. 76. 104. 139.;
Karsa Ferenc: Szirmay András naplója 16. 47. 79. 105. 140. 171. 202. 234. 296. 330., Lista Taxalis Judeorum 122. 152. 186. 215. 244. 264.;
Kerekes György: Zemplén-vármegye követi utasitásai 19. 48. 83. 110. 143. 207. 238. 266. 299. 332.;
Komáromy András dr.: Hamispénzverő főurak 27.;
Kovács Sándor: A fejedelemasszony leánysora 92. 125.;
Lehoczky Tivadar: A zempléni nemzetőrsereg közvitézei 189-ben 272.;
Lojda József: A br. ’Sennyey-család levelestára 273. 310. 339.;
Matolai Etele: T. Olvasóinkhoz 1., Zemplén-vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése 10. 41. 74. 102. 136. 167. 197. 230. 260. 291. 325., Megjegyzések a „Zempléni nemzetőrség”-ről 269., Tarczal város oltalomlevele 1598-ból 341.;
Nagy Gyula: Zemplén-vármegye népessége a XVI. század végén 7. 37. 71. 99. 164. 196. 228.;
Péter Mihály: A n.-ráski lelkész dijlevele 1645-ből 60.;
Réthy Pál: Mikor szállották meg a magyarok Bodrogközt? 321.;
Réz László: Vázlatok Homonna régmultjából 303. 335.;
Siegmeth Károly: Zemplén-vármegye geológiai vázlata. (Németből ford. Matolay Béla). 97. 129.;
Soós Elemér: A kövesdi vár történetéhez 15. 44., Adatok a leleszi prépostaság történetéhez 77. 117.;
Szemere József: Adalék a hegyaljai borkereskedelem történetéhez 92.;
Szendrey János dr.: Homonna város pecsétje a XV. századból 305.;
Szinyei Gerzson: Az o.-liszkai rk. templom-torony régi felirásai 281;
Unghváry Ede: A Bukócz-hegyi monostor története 22. 56. 88. 116.;
Várady Gábor: Kazinczy Ferenc elfogatása. (Fogsága naplójából) 61.;
Wertner Mór dr.: A Rákóczi fejedelmek leszármazása (Németből ford. Knopfler Sándor) 190.;
Zékány József: Tőke-Terebes város és vára 306.
Képmellékletek:
A kövesdi vár és alaprajza 46, A premontreiek leleszi rendháza 118; Az ujhelyi főgimnáziom uj épülete 180; Tokaj vára a XVII. században 198; Homonna város pecsétnyomója a XV. századból 305;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Zemplén Könyvnyomtató Intézet
Tér- és időbeli vonatkozás
időbeli vonatkozás 1899.
Jellemzők
hordozó papír
méret 378 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
forrás www.rfmlib.hu