Adalékok Zemplén-Vármegye [Zemplén vármegye] történetéhez

IX. kötet 10. évfolyam 1-11. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Andorko János: A Rákóczi-adománylevelekből. 239., Építőszéki gyűlés (sedes restauratoria) 1827-ben. 284., S:-A.-Ujhely rendezett tanácsa történetéhez. 336;
Bohrándt Lajos: Szászesztendős Előljáró Beszéd. 62.;
Doby Antal: A Bocskay-család nemzedékrendjéhez. 70., Szent-Iványi János báró levele 244.;
Dongó Gy. Géza: Előszó. 1., Rudabányácska 5., Történeti jegyzetek Zemplén vármegyéről 12. 48. 108. 173. 211. 267. 325., Olasz-Liszka Diáriomából. 23. 58. 87. 119. 181. 221. 278., S.-A-Ujhely város évkönyveiből. 25. 90. 122. 241., Ujhelyi birák és vargák egyessége 1650-ben. 27., Makramál adománylevele 1262-ből. 33., Széphalom 38., Ujhelyi tanácsbéliek hitformája 1618. körül. 60., Ujhelyi szabó céhmesterek hitformája 1718-ból. 61., Szőllős helység adománylevele 1029-ből. 65., Adatok Makramál birtoktörténetéhez. 1645., S.-A.-Ujhely kiváltságos egyháza. 185, Hogyan büntették Ujhelyben a gyilkosságot 1620-ban? 187., Villongás és megalkuvás az újhelyi szabómesterek közt 1718-ban. 123. 188., Szemere Miklós „Mixturá”-ja. 189. 246. 288. 348., Zsigmond Király megújított adománylevele birtoktörténetéhez. 227. 281. 338., Istenkáromló büntetése 300 évvel ezelőtt 243., Kossuth Lajos Tűzoltói. 249., Hibaigazítás. 256. 288., Kún Erzsébet királyné rendelete 1272-ből. 257.352., Egy magyar „reappellata” 1569-ből. 259., Boszorkánypör 1629-ben. 342., Háromszázharminc esztendős pörirat. 343., Augustin Fray János uram szabadlevele 161-ből. 345., Vadnay György naplójából. (Kapy, megyefőnök) 346., A szerkesztő póstája. 32. 63. 95. 128. 192. 254. 288. 349.;
Friedlieber Ignác dr.: Zsidó vonatkozású tárgyak. 280. 334.;
Hidegpataki Antal dr.: Patak és Ujhely hadtörténete 1528-ból. 129., Egy adat Nagy-Toronya XVI. évszázadbéli birtoktörténetéhez. 236., Adalékok Csicsva vára és tartozékai történetéhez. 291., A sárospataki vár erőditése 1530-ban. 335., Hibaigazítás. (Kún Erzsébet királyné levele.) 352;
Karsa Ferenc: Szirmay András naplója 18. 53., Egy főur és egy alispán. 34., A Rákóczi-adománylevelekből. 238. 341.,
Leszih Andor: Zemplén vármegyei régiségek a Borsod-Miskolczi Múzeomban. 71.;
Liszkay Bálint: A Gathal-nemzetség zempléni elágazása 2. 36. 67.;
Matolai Etele: Zemplén vármegye politikai és helyrajzi ösmertetése. 7. 41. 75. 103. 168. 201. 264. 350., S.-A. Ujhely város évkönyveiből. 283.;
Matolai Ida: A vármegye uj zászlajáról. 29;
Speck Lajos: Tokaj város leírása. 84. 115. 179. 218. 276. 330.;
Unghváry Ede: Sztropkó és tartozékainak céhbeli szabadalmai 1575-ből 183. 233.;
Vidor Marci: Rákóczi. (Vers) 127.;
Virág Pál dr.: Sztropkó és tartozékainak céhbeli szabadalmai 1575-ből 183. 283.; Zempléni Árpád: Lavotta hegedül. 92.
Irodalom: A Nagy Képes Világtörténet 28.91.245.
Képmellékletek: Zemplénmegyei régiségek 71. – A homonnai régi Drugeth-várkastély 105; A homonnai Drugeth-várkastély mai állapotában 171, Kún Erzsébet királyné rendeletének fakszimiléje 257., Csicsva vára és tartománya (Térképpel.)….
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Zemplén Könyvnyomtató Intézet
közreműködő Dongó Gy. Géza
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1904-01-01
időbeli vonatkozás 1904
Jellemzők
hordozó papír
méret 383 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Intézet
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár