Adalékok Zemplén vármegye történetéhez

X. kötet 11. évfolyam 1-11. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Andorko János: Egy öröklevél 1643-ból 189.;
Becske Bálint: Vajai Vay Ádám. (Verse önmagáról) 128. 200., Adatok Alsó-Regmecz Birtoktörténetéhez. 257.;
Czagány Ferenc: A dicső Rákócziakról. 153. 230. 258.;
Dongó Gy. Géza: Üdv az olvasónak. 1., Szinyei Merse István. 4, Zemplén vármegye történetei földrajza. 8. 103. 145. 254., Történeti jegyzetek Zemplén vármegyéről. 19. 94., Gronsfeld gróf generális Varannón. 47., Szemere Pál diétai követ Diárioma. 51. 113. 174. 237. 268., Czenczes (vagy Czenkes) eltűnt helység censusa. 54., Zemplén hűségnyilatkozata Rákócziékhoz 1645-ből. 56., Adatok S.-A.- Ujhely XIV-XVIII. évszázadbeli birtoktörténetéhez. 58. 121. 187. 240. 275., Az ujhelyi szűcsök és erszénygyártók céhlevele 1603-ból. 60.124., Spandkó br. generálisnak egy körrendelete 1672-ből. 65., Nádasdy Ferenc gróf bucsuverse az élettől. 69., Zemplén a Váradi Regesztromban. 81. 139. 217. 245., Szirmay Antal arcképéhez. 88., Béketárgyalás 1705. és 1706-ban Leopold császár és Rákóczi fejedelem közt. 115. 158. 232. 264., Kossuth Lajosnak egy ismeretlen levele. 118., A Császár-féle parasztlázadás békességlevele 1632-ből. 119., Szirmai Antal „Epithaphium”-a. 171., A Zempléni Casinónak törzstagjai. 178. 269., Olasz-Liszka Dáriomából. 185. 239. 272., „Sátoralja-Ujhely Történeté”-ből mutatvány. 193, „Krasznahorkai Ereklyék”. (Könyvismertetés) 197., A Bocskay-birodalom történetéhez. 225., Bocskay István fejedelem üzenete Zemplénnek. 240., Róth János levele 1704-ből 273., Vay Ádám levele Zemplénhez 1704-ből. 274., A Rákóczi-adománylevelekből 277., A Zempléni Casino Rendszabásai 1831-ből. 278., Zemplén vármegye Monográfiája. (Könyvismertetés) 285., Régi Okiratok és Levelek Tára. 286., Uj törvényház Ujhelyben. 297., A szerkesztő póstája. 77. 134. 213. 244. és 298.;
Dongó Géza: Zsibai Nyomárkai Gyuri. 70.;
Karsa Ferenc: Karsa Endre nemzetőr levelei. 130. 203. 241. 288.;
Kassay József: Szerencs város leirása. 32. 109. 175. 235. 266.,
Kovách Endre: Czéke helység leirása. 147.;
Kőnig György: Szirmay Antal életrajza. 89. 167. 220. 249.;
Leszih Andor: Az ujhelyi csizmadia céh pecsétje 1688-ból. 67.;
Lojda József: Zemplén vármegye hegyeinek és bortermő helyeinek gazdasági ösmertetése. 28. 105. 150.;
Lóránd Lajos: A tokaji piarista gimnáziom a XVIII. században. 162.;
Matolai Etele: Zemplén varmegye politikai és helyrajzi ösmertetése. 99., A „Történeti Jegyzetek” Dedicatioja Kovachichtól. 100., A „Történeti Jegyzetek” Praefatiója Szirmay Antaltól. 101., Carfa gróf tábornagynak egy hadparancsa 1691-ből. 190;
Meczner Gyula, id: Andrássy tivadar gróf nekrológja. 137.;
Pataky Miklós: Emlékirat Sátoralja-Ujhely ezredéves nemzeti ünnepéről. 37.
Irodalom: A Nagy Képes Világtörténet 68.127.285.
Függelék (alsó lapszámozással): Szirmay Antal: Szókmagyarázattya. 1-60.
; Képmellékletek: Szinyei Merse István, főispán 5. – Szirmai Szirmay Antal, történetiró 87.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Zemplén könyvnyomtató
közreműködő Dongó Gy. Géza
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1905-01-01
időbeli vonatkozás 1905
Jellemzők
hordozó papír
méret 333 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Zemplén Könyvnyomtató Intézet
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár