A bölcsességi könyvek illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kötetből

kép
minősített tartalom

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "62." sorszámot viseli és az Ószövetség Salamon királynak tulajdonított bölcsességi könyveinek (Sirák fia könyve, Bölcsesség könyve, Énekek éneke, Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve) illusztrációja. Bal felső sarokban nyitott könyv bal oldalán a Bölcsesség allegorikus női alakja egyik kezében virágokkal, másik kezében mérleggel látható; a könyv jobb oldalán pedig felirat: "Sa- pi- en- tiae.", amely a Bölcsesség könyvére vonatkozik. A könyv fölött, bal sarokban felirat: "Diligite justitiam, qui iudicatis terram Sap. 1.1." (ld.: Bölcs 1,1: "Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek a föld fölött!") Felül középen nyitott könyvben felirat: "EC- CLE- SIA // STI- CUS.", amely Sirák fia könyvére utal. A könyv fölött középen felirat: "Omnis Sapientia a Domino est. Eccli. 1.1." (ld.: Sir 1,1. "Minden bölcsességnek az Úr a forrása".) A középső képmezőben egy díszes pavilonban a trónjáról felkelő Salamon király alakja látható, aki felfelé tekint. A hagyomány neki tulajdonította az Ószövetség bölcsességi könyveit: Sirák fia könyve, Bölcsesség könyve, Énekek éneke, Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve. Az egész képmezőt pókháló szövi át, amelynek közepén egy pók látható. Jobb felső sarokban nyitott köny jobb oldalán felirat: "Ec- cle- sia- stes.", amely a Prédikátor könyvére utal. A könyv fölött jobb sarokban felirat: "Verba Ecclesiastae Filij David. Eccle. 1.1.". (ld.: Préd 1,1: "A prédikátornak, Dávid fiának".) A bal alsó sarokban a Krisztus sebeit megtapintó, kezében hármas keresztet tartó, fején tiarát viselő, a pápaságot vagy az egyházat szimbolizáló alak látható. A kis kép mellett felirat: "Veni Dilecte mi egrediamur in agrum. Cant. 7. 11.". (ld.: Én 7,12: "Gyere, kedvesem, menjünk ki a mezőre".). A jobb alsó sarokban egy ifjú járul az uralkodó trónusához. A kis kép mellett felirat: "Aludi Fili mi disciplinam Patris tui. Prov. 1.8." (ld.: Péld 1, 8: "Hallgass, fiam, atyád intelmére".). A középső, pókhálóval átszőtt képmező alján "Eccles C. 1. v. 1.". (ld.: Sir 1,1: Minden bölcsességnek az Úr a forrása, örök időkre otthon van az nála.) Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Wisdom and has the number 62.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv latin
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy metszet
tárgy rézmetszet
tárgy piarista
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Augsburg
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás 1748
Jellemzők
hordozó papír
méret 32 x 20,6 cm
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Piarista Rend Magyar Tartománya
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Piarista Múzeum
leltári szám/regisztrációs szám 2020.073.4.P