Hétfői lapszemle 1913-ból

2020.12.21. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Karácsonyfa-ünnepély. A karácsonyfa-ünnepélyt a községi óvodában folyó hó 23-án, kedden tartják meg. Vendégeket szívesen látnak.

Vasárnapi munkaszünet. Az Omke sürgős felterjesztésére a kereskedelmi miniszter megengedte, hogy folyó hó 21-én, karácsonyelőtti vasárnapon, az ipari és kereskedelmi árusítás, valamint a házhoz való szállítás, este 6 óráig szabadon végezhető.

A katonák karácsonyi ajándéka. Minap megjelent a hadügyminiszter rendelete, amely a csapattest parancsnokokat utasítja, hogy az idén a katonáknak a karácsonyi ünnepek alatt hosszabb szabadságot adjanak, mint az előző évben. A katonák karácsonyi szabadsága 20-án délben kezdődik és január 2-án délben végződhetik.

kh_131221_adNagy családi öröm. Rózsás Sándor letenyei téglagyári munkás felesége a napokban három fiú gyermeknek adott életet. Úgy az anya, mint a fiúk jól érzik magukat. – Pollák Endréné zalaszenttamási asszony ugyancsak a hét folyamán három leány gyermeket szült. Ezek is jól érzik magukat. – És most mondja a német, hogy nem lojális, hanem rebellis a magyar. – Ez a nagy szaporaság ugyanis mind a „létszám emelés” miatt van. Jövőre egy évben már háromszor szülnek az anyák. Lesz hát katona és ágyútöltelék elég.

Védjük a madarakat! Télvíz idején sok hasznos kis szárnyas alig jut a szabad természetben, különösen ha hó födi már a tájat, élelemhez, s így kénytelen a házak között, a kertben, udvarokban táplálék után nézni. Sajnos, hogy itt éri el a legtöbbet a szomorú végzete, mert tudatlan, lelketlen suhancok téli szórakozása nálunk ezen szegény beszoruló kis szárnyasok összefogdozása, tőrrel, lépesvesszővel stb. Pedig hát ha elgondoljuk, hogy mennyi hasznot hajtanak a kis madarak nyáron át a sok hernyó elpusztításával, lehetetlen, hogy ilyenkor a szánalom érzete fel ne támadna bennünk. Vegyük őket oltalmunkba. Udvarunkon, kertünkben fölállított egy-egy kis madáretetővel, amit egy a földbe vert karóra szegezett kis deszkából készíthetünk, és arra adjuk a nekik szánt ételt, oly lelki örömet szerzünk önmagunknak, amely bőven pótolja csekély fáradságunkat, de magunkhoz szoktatva, nyáron szorgalmas munkatársunk lesz a hernyók és egyéb káros rovarok pusztításában. Felnőttek, szülők, erre oktassátok és tanítsátok gyermekeiteket, és ne engedjétek a hasznos madarakat összefogdosni. A hatóság pedig legyen éber figyelemmel a madárpusztítókra, és kíméletlenül büntesse őket.

kh_131221_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchatodik évfolyam, 51. szám – 1913. december 21.

Fejér György Városi Könyvtár PDM