Az olasz büntetőtörvénykönyv

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv olasz
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntetőjog
tárgy büntető törvénykönyv
tárgy jogszabályok
tárgy tanulmányok
tárgy Olaszország
tartalomjegyzék
Angyal Pál: Beköszöntő (magyar és olasz nyelven)
Battaglini Giulio: Előszó (olasz és magyar nyelven)
Rácz György: Bevezetés az olasz fasiszta büntetőjogba
A fordításról

AZ OLASZ BÜNTETÖTÖRVÉNYKÖNYV

Első könyv: A büntetendő cselekmények általában
I. Cím: A büntetőtörvény
II. Cím: A büntetések
I. Fejezet: A büntetésnemek általánosságban
II. Fejezet: Az egyes főbüntetések
III. Fejezet: Az egyes mellékbüntetések
III. Cím: A büntetendő cselekmény
I. Fejezet: Bevégzett és megkísérelt bűncselekmény
II. Fejezet: A bűncselekmény körülményei
III. Fejezet: A bűnhalmazat
IV. Cím: A bűntettes és a bűncselekmény által sértett személy
I. Fejezet: A beszámithatóság
II. Fejezet: A visszaesés, a bűnözés szokásszerűsége s hivatásszerűsége és a bűnözési hajlamosság
III. Fejezet: Több személy közreműködése bűncselekmény elkövetésénél
IV. Fejezet: A bűncselekmény által sértett személj'
V. Cím: A büntetés kimérése, alkalmazása és végrehajtása
I. Fejezet; A büntetés kimérése és alkalmazása
II. Fejezet: A büntetés végrehajtása
VI. Cím: A bűncselekmény és a büntetés megszűnése
I. Fejezet: A bűncselekmény megszűnése
II. Fejezet: A büntetés megszűnése
IIl. Fejezet: Közös rendelkezések
VII. Cím: A magánjogi következmények
VIII. Cím: A biztonsági rendszabályok
I. Fejezet: Személyi természetű rendszabályok
II. Fejezet: Vagyoni természetű biztonsági rendszabályok

Második könyv: Az egyes bűntetteik
I. Cím: Az állam személyisége elleni bűntettek
I. Fejezet: Az állam nemzetközi személyisége elleni bűntettek
II. Fejezet: Az állam benső személyisége elleni bűntettek
III. Fejezet: A polgár politikai jogai elleni bűntettek
IV. Fejezet: Az idegen államok, államfők és képviselőik elleni bűntettek
V. Fejezet: Általános és az előző fejezetekre vonatkozó közös rendelkezések
II. Cím: A közigazgatás elleni bűntettek
1. Fejezet: Közigazgatás elleni bűntettek, közhivatalnok által elkövetve
III. Fejezet: Az előző fejezetekre vonatkozó közös rendelkezések
III. Cím: Az igazságszolgáltatás elleni bűntettek
I. Fejezet:A bírói működés elleni bűntettek
II. Fejezet: A bírói ítélet tekintélye elleni bűntettek
III. Fejezet: Magánérdek védelme önhatalommal
IV. Cím: A vallásos érzület és a holtak iránti kegyelet elleni bűntettek
1. Fejezet: Az államvallás és az elismert vallásfelekezetek elleni bűntettek
II. Fejezet: A holtak iránti kegyelet elleni bűntettek
V. Cím: A közrend elleni bűntettek
VI. Cím: A közbiztonság elleni bűntettek
I. Fejezet: Közveszélyű bűntettek erőszak útján
11. Fejezet: Közveszélyű bűntettek csalárdság útján
III. Fejezet: Közveszélyű bűntettek gondatlanságból elkövetve
VII. Cím: A közhitei elleni bűntettek
I. Fejezet: Pénzhamisítás, közhitelpapirok és bélyegi értékjegyek hamisítása
II. Fejezet: Hitelesítésül, bizonylatul vagy elismerésül szolgáló' pecsétek, bizonyítóeszközök vagy jelzések hamisítása
III. Fejezet: Okirathamisítás
V. Fejezet: A hamisítás személyi tekintetben
VIII. Cím: A közgazdaság, ipar és kereskedelem elleni bűntettek
I. Fejezet: A közgazdaság elleni bűntettek
II. Fejezet: Az ipar és kereskedelem elleni bűntettek
III. Fejezet: Az előző fejezetekre vonatkozó közös rendelkezés
IX. Cím: A közerkölcsiség és a tisztesség elleni bűntettek
1. Fejezet: A nemi szabadság elleni bűntettek
II. Fejezet: A szemérem és nemi tisztesség megsértése
III. Fejezet: Az előbbi fejezetekre vonatkozó közös rendelkezésekről
X. Cím: A faji épség és egészség elleni bűntettek
XI. Cím: A család elleni bűntettek
I. Fejezet: A házasság elleni bűntettek
II. Fejezet: A családi tisztesség elleni bűntettek
III. Fejezet: A családi állás elleni bűntettek
IV. Fejezet: A családról való gondoskodás elleni bűntettek
XII. Cím: A személy elleni bűntettek
I. Fejezet: Az élet és a személyi sértetlenség elleni bűntettek
II. Fejezet: A becsület elleni bűntettek
III. Fejezet: Az egyéni szabadság elleni bűntettek
1. szakasz. Az emberi személyiség elleni bűntettek
2. szakasz. A személyes szabadság elleni bűntettek
3. szakasz. Az erkölcsi szabadság elleni bűntettek
4. szakasz. Az otthon sérthetetlensége elleni bűntettek
5. szakasz. A titok sérthetetlensége elleni bűntettek
XIII. Cím: A vagyon elleni bűntettek.
I. Fejezet: Vagyon elleni bűntettek, dolgokon vagy személyek ellen alkalmazott erőszakkal
II. Fejezet: Vagyon elleni bűntettek csalárdsággal elkövetve
III. Fejezet: Az előbbi fejezetekre vonatkozó rendelkezések

Harmadik könyv: Az egyes kihágások
I. Cím: A rendőri kihágások
I. Fejezet: A biztonsági rendészetre vonatkozó kihágások
1. szakasz. A közrend és köznyugalom elleni kihágások
2. szakasz. A közbiztonság elleni kihágások
3. szakasz. A bűncselekmények bizonyos nemeinek megelőzésével kapcsolatos kihágások
II. Fejezet: A társadalomigazgatási rendészetre vonatkozó kihágások
II. Cím: A közigazgatás társadalmi tevékenységére vonatkozó kihágások
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Angyal Pál
kiadó Attila Ny.
közreműködő Rácz György, Battaglini Giulio
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1937-01-01
időbeli vonatkozás 20. század első fele
Jellemzők
hordozó papír
méret 228 p.
méret 23 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár